Pastorale zorg

Basiszorg
I
n de bijbel speelt het woord 'elkaar' een belangrijke rol. Zorg en aandacht voor ieder mens is van groot belang. Ook in onze gemeente willen we ons daarvoor inzetten. In de eerste plaats krijgt die zorg voor elkaar gestalte op de kringen. Daar ben je goed bekend met elkaar en ken je ook elkaars noden en zorgen. Op de kring, waar je elkaar elke twee weken on
tmoet, wordt daarom intensief met elkaar meegeleefd. 

Extra zorg
Soms kan het echter zijn dat
iemand in een situatie verkeert waarbij extra zorg nodig is. Dan kan er een beroep gedaan worden op de kringleider of het pastoraal team. Op verzoek van een kringlid kunnen de leden van het pastoraal team contact zoeken en voor extra aandacht en hulp zorgen.

Specifieke zorg
Soms zijn de problemen waar je tegen aanloopt heel specifiek. Dan kan er op het wijkteam of het predikantenteam een beroep worden gedaan. Zij kunnen vaak ook helpen bij het zoeken naar specialistische hulp zoals die door verschillende organisaties wordt geboden. Natuurlijk is het ook mogelijk om rechtstreeks met deze organisaties contact op te nemen. Te denken is dan aan: www.eleos.nl of www.dedriehoek.nl of www.sgj.nl.

Internetpastoraat
Jongeren en volwassenen van De Graankorrel kunnen door in te loggen gebruik maken van internetpastoraat. Voor al uw persoonlijke levensvragen en zorgen kunt u  contact zoeken met leden van het pastoraal team.
Jongeren kunnen hiervoor speciaal bij De Helpdesk terecht. Het is natuurlijk ook mogelijk om met landelijke instellingen contact te zoeken, zoals www.eo.nl/nazorg. Jongeren kunnen ook terecht bij de stichting Chris: www.chris.nl.

Pastoraal plan
Voor het pastoraal plan 2013 ->: Visie en werkplan pastoraat.

U bent hier: Activiteiten Omzien naar elkaar Pastoraat