Onze stad

Visie voor de stad
De bijbel geeft aan dat het belangrijk is om bij het gebeuren in je eigen stad betrokken te zijn. Dat kan door gebed, zorg voor de mensen die er wonen en door het doorgeven van de goede boodschap van Jezus Christus. Zo willen we als kerk er tot zegen zijn van onze omgeving. In de bijbel is in Jeremia 29 te lezen hoe de Israelieten die in ballingschap waren, zich niet uit hun eigen omgeving moesten terugtrekken. Ze moesten zich ook niet aanpassen aan de normen en waarden van de stad. Maar ze moesten kiezen voor een derde weg: betrokkenheid, liefde, gebed, zorg. Jezus Christus zelf is er een voorbeeld van hoe je midden in deze wereld het licht van Gods liefde kunt laten schijnen. 

Gebed
Veel mensen dragen verantwoordelijkheid voor visie en beleid van de Haarlemmermeer en Hoofddorp. Wij willen voor hen bidden om wijsheid en kracht. Er gebeurt heel veel in onze samenleving en ook in onze stad dat zorgen geeft. We leven in een dynamische tijd. Veel mensen hebben het moeilijk. We bidden om onderlinge liefde, respect, om aanvaarding en zorg voor ieder mens. We bidden dat onze stad mag opbloeien.

Activiteiten
Als kerk proberen we in het midden van de Haarlemmermeer en Hoofddorp present te zijn. Daarvoor beginnen we dichtbij huis: in de wijk Floriande, waar wij onze samenkomsten houden. We willen hulp bieden waar nodig. We willen aandacht geven aan jong en oud. We willen een open huis zijn voor ieder die bij God tot rust wil komen. Al onze activiteiten staan daarom open voor iedereen. Voor kinderen en jongeren zijn er voor de verschillende leeftijdsgroepen activiteiten, maar ook voor ouderen is er het nodige te doen. Via kringen kunnen deelnemers een vriendenkring opbouwen. Via deelname aan cursussen kan er gebouwd worden aan gezinnen en huwelijken.

 

U bent hier: Wie zijn wij Onze stad