Kerk

Onze kerk

Naam
Jezus Christus heeft zichzelf eens vergeleken met een graankorrel. Aan zo’n graankorrel op zich heb je niet veel. Pas als zo’n graankorrel in de aarde valt en afsterft, kan hij vruchtbaar zijn. Het gevolg kan een prachtige halm vol koren zijn! Zo, wil Jezus zeggen, zal ik mijn leven opofferen en het effect daarvan zal enorm zijn. Het offer van Jezus' leven betekent dat vergeving van onze schuld en een nieuw leven mogelijk zijn. De graankorrel die in de aarde valt en sterft geeft veel vrucht.
Tegelijk zegt Jezus dat het bij zijn volgelingen net zo zal gaan. Wanneer zij hun oude leven opgeven, mogen ze een nieuw leven ontvangen. In verbondenheid met Jezus Christus kan ons leven opbloeien. Onze kerk wil zo'n plaats zijn waar je leven met Gods hulp tot zijn doel mag komen. Zoals een graankorrel die groeit en vrucht draagt.

Geschiedenis
Onze kerk is nog jong. Het allereerste begin ligt in 1986. In een basisschool worden bijeenkomsten gehouden. Ook zijn er bijbelkringen waar gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten. Gedurende drie jaren krijgt ds. Jan van Langevelde als parttime predikant de taak om de gemeenteopbouw te begeleiden. Onder zijn stimulerende leiding komt de gemeente tot het besluit van verzelfstandiging. Op 21 september 1994 is het zover. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Hoofddorp 'De Graankorrel' is een feit! De dankbaarheid is groot.
Omdat het aantal gemeenteleden blijft groeien, ontstaat het verlangen naar een eigen gebouw en een fulltime predikant. Op 22 maart 1996 kan aan het Liesbos een eigen gebouw betrokken worden: 'De Graankorrel'. En op 26 april 1996 ontvangt de gemeente in drs. Jan Bosch een fulltime predikant. In het jaar daarna wordt een beleidsplan gemaakt dat als titel meekrijgt: Een stad op een berg. De gemeente ziet vooral een taak liggen in het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus in woorden en daden. Door de groei van de gemeente is het nodig om naar een tweede predikant uit te zien. Op 12 september 2004 wordt drs. Gert-Jan Brienen als tweede predikant van de gemeente bevestigd. Het is tevens de eerste zondag dat de gemeente van een groter gebouw gebruik gaat maken voor de zondagse kerkdiensten: het nieuwe Haarlemmermeerlyceum. Omdat de gemeente een groeiend aantal kinderen en jongeren telt, wordt het jeugdwerk steeds omvangrijker. Daarom is er een jeugdwerker aangesteld.
Plannen voor de toekomst zijn er ook: op korte termijn  De Graankorrel wil graag het werk in Floriande uitbreiden en heilzaam impact hebben in de wijk. Daarvoor is er een nieuw beleidsplan geschreven met de titel: Licht in de stad. Om dit plan te realiseren zijn we onder andere op zoek naar een gebouw in Floriande voor de diverse door-de-weekse actiiteiten. Verder leeft het verlangen om een nieuwe gemeente te gaan stichten.
In 2018 wordt het derde beleidsplan opgesteld: Jezus volgen en delen in Zijn liefde. We richten ons niet specifiek meer op alleen de wijk Floriande, maar willen van betekenis zijn voor alle inwoners van Hoofddorp. Onze jarenlange zoektocht naar een eigen pand krijgt zijn beslag: we worden benaderd door onze broeders en zusters van de Meerkerk. Zij willen hun pand aan de IJweg 1100 afstoten. Met dit nieuwe pand willen we onze activiteiten in Hoofddorp gaan uitbreiden. De verwachting is dat we rond september/oktober 2019 ons nieuwe pand kunnen betrekken, nadat we het pand verbouwd en aangepast hebben naar onze wensen.
Momenteel telt onze gemeente zo'n 380 leden. We zijn benieuwd hoe God verder onze weg leidt.


Identiteit
De Graankorrel wil een kerk zijn naar Gods bedoeling, die trouw is aan de bijbel, verbonden is met de gereformeerde traditie en een open oog heeft voor de uitdagingen die God in deze tijd aan Zijn kerk geeft.
We willen als kerk toegewijd aan God leven (boven), in liefde met elkaar omgaan (binnen) en in woord en daad in deze wereld getuigen van het evangelie (buiten). Onze kerk is aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, waar zo'n 180 plaatselijke kerken bij aangesloten zijn.
In het drukke leven van vandaag willen we een plaats zijn waar we bij God tot rust mogen komen en waar we ons mogen koesteren in de zon van zijn liefde. Een plek waar we elkaar mogen ontmoeten voor troost en bemoediging, voor gebed en steun. Een plek waar we worden geprikkeld en uitgedaagd om betekenis te geven aan ons leven en bij te dragen aan de samenleving waar we deel van uit maken.

U bent hier: Wie zijn wij Onze kerk