Kringen

Visie
Het is ons verlangen om de leden van onze gemeente en gasten te laten groeien in hun liefde voor God, voor elkaar en voor de omgeving. Om tot die groei te komen zijn er drie speerpunten: de kerkdiensten (waar we als gemeenschap bij elkaar zijn), de kringen (waar je in kleiner verband bij elkaar bent) en je persoonlijke relatie met God (1 op 1 met God). De kringen vormen een belangrijk element in dat groeiproces.

Het doel van de kring is om door God en elkaar opgebouwd te worden in: geloven in God en leven met God, in onderlinge liefde en gemeenschap, in getuigenis en dienstbetoon. Samengevat: de drie pijlers van het kringenwerk zijn: geestelijke groei, onderlinge zorg en getuigenis in woord en daad.

Waarom kringen
Naast de ontmoetingen in de zondagse kerkdiensten is het van belang om elkaar in kleiner verband te ontmoeten. Het is van belang voor het leren uit Gods Woord, het versterken van het geloof, het bemoedigen van elkaar en tenslotte ook vanwege het onderlinge contact. De onderlinge zorg is daarbij een belangrijk punt. Onze gemeente is te groot om ‘zomaar’ iedereen te kennen. De kringen bieden bij uitstek de mogelijkheid om andere gemeenteleden te leren kennen, zodat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente. Maar ook voor gasten is een kring gemakkelijk toegankelijk en een goede gelegenheid om anderen te leren kennen.

Hoe gaat het in z’n werk
Er wordt ieder seizoen gewerkt met eigentijds materiaal over aansprekende thema’s. Iedere kring heeft een kringleider. De kringleider is een belangrijk aanspreekpunt voor de kringleden. Alle kringen komen in de even weken bijeen. Andere activiteiten in onze gemeente vinden zoveel mogelijk in de oneven weken plaats. Gekozen kan worden uit verschillende avonden; van maandagavond tot donderdagavond. Er zijn kringen voor jong en oud. Er is dus altijd een kring die bij u past.

Onderwerpen
Elk seizoen wordt aandacht gegeven aan speciale thema's of aan bepaalde bijbelboeken. Er wordt vaak gewerkt aan de hand van materiaal waarin die thema's of  bijbelboeken nader worden toegelicht.

Praktijk

  • Alle even weken
  • Bij iemand thuis
  • Van 20.00-22.00 uur
  • Bijbelstudiemateriaal
  • Onderlinge zorg en aandacht
  • Tijd voor gebed
  • Bijbelstudies en diverse thema's
  • Toerusting van kringleiders acht keer per jaar
U bent hier: Activiteiten Omzien naar elkaar Kringen