Kerkdiensten

Algemeen

Ontmoeting
De kerkdiensten aan het begin van iedere week vormen het hoogtepunt van het gemeente-zijn. Kerkdiensten zijn bijzonder: je mag er God ontmoeten, de levende en heilige God. In de kerkdiensten besteden we er aandacht aan wat het betekent om hem te kennen en met hem te leven. Door het geloof in hem verandert je leven en ga je anders een nieuwe week in. Ook de ontmoeting met elkaar is belangrijk. Elke zondag is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen en te bidden met elkaar.
 

Visie 
We richten ons in de kerkdiensten zowel op gemeenteleden als op gasten. Elke week ontvangen we gasten uit Floriande, maar ook uit heel Hoofddorp en omgeving.

We hanteren als richtlijn voor de kerkdiensten: een gedegen bijbelse inhoud met een eigentijdse vormgeving. We vinden het belangrijk dat duidelijk wordt dat het evangelie van Jezus Christus relevant is voor vandaag.
Ook vinden we kwaliteit belangrijk. Daarom besteden we veel zorg aan de voorbereiding van de diensten, de verkondiging, de muziek en de ontvangst.
Maar uiteindelijk gaat het ons er om dat het in de kerkdienst mag komen tot een ontmoeting met de levende en heilige God. 

Ochtenddienst
In de ochtenddienst ligt het accent op het volgen van het kerkelijk jaar. Veel aandacht wordt er daarom gegeven aan de betekenis van kerst, pasen en pinksteren. Er wordt met name aandacht besteed aan allerlei gedeelten uit de bijbel. Vaak is er een serie kerkdiensten over een bepaald bijbelboek. De muziek is herkenbaar en er wordt gebruik gemaakt van bekende en nieuwe liederen. Tijdens de kerkdienst is er een speciaal programma voor de kinderen en elke tweede zondag van de maand is er een jeugddienst door en voor tieners. Na afloop van de kerkdienst is een gebedsteam aanwezig. Verder is er gelegenheid om koffie/thee te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook is er een boekentafel waar (kinder)bijbels, dagboekjes en diverse boeken te krijgen zijn over het christelijk geloof. In de hal staat tevens een informatiezuil met folders over de activiteiten van onze gemeente.
 

U bent hier: Kerkdiensten kerkdiensten Algemeen