Bijbels onderwijs

Bijbels Onderwijs: Going Deep

Doel
Elke maandagavond wordt er van september tot april bijbels onderwijs gegeven aan jongeren van 12 jaar en ouder. We willen jongeren het belang van het geloof in God laten ontdekken en aanmoedigen om Jezus te volgen. We willen hen vanuit de bijbel toerusten voor het leven met God.

Opzet
Voor in totaal acht jaar is een leerplan gemaakt. Ieder jaar komen thema's over de bijbel, de leer, de kerk en het leven aan de orde. De thema's worden voor jongeren uitgewerkt op hun eigen niveau. Op een interactieve manier komen in de loop van diverse jaren tal van onderwerpen aan bod. Er is ruimte voor uitleg, gesprek en vragen.  Alle jongeren ontvangen een map met het materiaal en via presentaties worden de onderwerpen aan de orde gesteld. Elk seizoen komen er zo onderwerpen uit de bijbel aan de orde die van belang kunnen zijn voor de rest van je leven!

Groepen
Jongeren gaan in hun eigen groep aan de slag met leeftijdgenoten. Er wordt op maandag drie kwartier gewerkt in groepen van 5-10 jongeren. Voor jongeren die met leermoeilijkheden te maken hebben, is er een eigen groep.

Welke onderwerpen?

  • Bij de eerste module wordt gekeken naar het ontstaan, de opzet en het gezag van de bijbel. Verder komen in de loop van de jaren alle bijbelboeken aan de orde.
  • Bij de tweede module wordt de apostolische geloofsbelijdenis bekeken. Er wordt ook gekeken naar belangrijke vragen over het geloof: bestaan wonderen, spreekt de bijbel zichzelf tegen, bestaat God, hoe zit het met het lijden, wat is de Drieeenheid, is Jezus echt opgestaan, geneest God? Ook komen belangrijke onderwerpen uit het geloof aan de orde: bekering, vergeving, leiding, vernieuwing en toekomst
  • De derde module heeft de volgende onderwerpen: de kerkgeschiedenis,  de kerkdienst, doop en avondmaal, structuur van de kerk, Israel, oecumene, de verschillende kerken en gaven.
  • De laatste module is vooral praktisch gericht: gebed, tien geboden, zending, evangelisatie, diaconaat en de bergrede.

Voor wie?
Jongeren van binnen en buiten de gemeente, die 12 jaar en ouder zijn, zijn van harte welkom!

Team
Het bijbels onderwijs wordt gegeven door een team van medewerkers Gert-Jan Brienen, Johan Koningen en Rineke van 't Wout.

U bent hier: Activiteiten Jeugd Bijbels Onderwijs: Going Deep